Odstavec předpisu 449/2001 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 449/2001 Sb., o myslivosti
§ 59

§ 59
Působnost krajů
(1) Kraj v přenesené působnosti rozhoduje ve věcech
a) souhlasu s chovem zvěře v zajetí (§ 7 odst. 1),
b) omezení obvyklého způsobu hospodaření v některých honitbách (§ 4 odst. 1),
c) vymezení oblastí pro chov zvěře (§ 3 odst. 3),
d) prohlášení dalších pozemků za nehonební (§ 17 odst. 2),
e) povolení použití dravců jako loveckých (§ 44 odst. 2),
f) uložení opatření k odstranění nedostatků zjištěných při provádění dozoru (§ 61 odst. 3),
g) poskytování finančních příspěvků (§ 62 odst. 1).
(2) Kraj v přenesené působnosti
a) vede agendu týkající se oblastí pro chov zvěře (§ 3 odst. 3),
b) organizuje chovatelské přehlídky v oblastech pro chov zvěře (§ 6 odst. 1),
c) určuje termíny sčítání zvěře (§ 36 odst. 1),
d) zpracovává statistická hlášení o myslivosti (§ 38),
e) podílí se na vzdělávání v myslivosti a mysliveckém výzkumu,
f) spolupracuje s občanskými sdruženími, které působí v myslivosti, a ostatní veřejností,
g) provádí kontrolu dodržování podmínek poskytování finančních příspěvků (§ 62 odst. 1).
(3) Krajský úřad je dotčeným orgánem podle zákona o ochraně přírody a krajiny
a) při vydávání rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, kterým se povoluje rozšíření nepůvodního druhu nebo křížence zvláště chráněného druhu do krajiny40),
b) při vydávání rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, kterým se stanoví opatření k regulaci nepůvodního druhu nebo křížence zvláště chráněného druhu41), a
c) při vydávání opatření obecné povahy, kterým se stanoví opatření k regulaci značně rozšířeného invazního nepůvodního druhu42).
40) § 5 odst. 4 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
41) § 5 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
42) § 13h odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.