Odstavec předpisu 254/2001 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Příl.2

Příloha 2
A.
Poplatek za odebrané množství podzemní vody
Účel užití odebrané podzemní vody          Sazba v Kč/m
3
Pro zásobování pitnou vodou 2,00 Pro ostatní užití 3,00
B.
Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
 
B.1. Dílčí poplatek z objemu
 
I-------------------------------------I--------------------------------------I
I     Poplatkové období     I    Sazba poplatku (Kč/m
3
) I I-------------------------------------I--------------------------------------I I od 2019 I 0,1 I I-------------------------------------I--------------------------------------I
 
B.2. Dílčí poplatek z jednotlivého znečištění 
 
-----------------------------------------------------------------------------
Ukazatel              Sazba       Limit zpoplatnění
                           hmotnostní koncentrační
znečištění             Kč/kg       kg/rok  a   mg/l
-----------------------------------------------------------------------------
1.
a) CHSK nečištěné odpadní vody
  do 31. 12. 2004           16      20 000    40
  od 1. 1. 2005            16       8 000    40
b) CHSK čištěné odpadní vody      8      10 000    40
c) CHSK pro odpadní vody
  čištěné z výroby buničiny
  a ze zušlechťování
  bavlnářských a lnářských
  textilií               3      10 000    40
-----------------------------------------------------------------------------
2. RAS                 0,5     20 000   1200
-----------------------------------------------------------------------------
3. nerozpuštěné látky47)        2      10 000    30
-----------------------------------------------------------------------------
4. fosfor celkový
  do 31. 12. 2004           70      13 000     3
  od 1. 1. 2005            70       3 000     3
-----------------------------------------------------------------------------
5. dusík amoniakální
  do 31. 12. 2001           40      15 000     15
-----------------------------------------------------------------------------
6. dusík Nanorg
  od 1. 1. 2002            30      20 000     20
-----------------------------------------------------------------------------
7. AOX od 1. 1. 2002         300         15      0,2
-----------------------------------------------------------------------------
8. rtuť              20 000         0,4     0,002
-----------------------------------------------------------------------------
9. kadmium             4 000         2      0,01
-----------------------------------------------------------------------------
47) Poplatek za tento ukazatel platí pouze znečišťovatelé, kteří
a) neplatí poplatek za CHSK, ale znečištění přesahuje limit pro zpoplatnění NL, nebo
b) vypouštějí v odpadních vodách více NL, než činí trojnásobek množství zpoplatněné CHSK.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.