Odstavec předpisu 167/1998 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
§ 39

§ 39
Přestupky
(1) Fyzická osoba pěstující mák setý na celkové ploše větší než 100 m2 se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní ohlašovací povinnosti podle § 29,
b) uvede nesprávné nebo neúplné údaje v hlášeních podle § 29.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) neoprávněně přechovává návykovou látku v malém množství pro vlastní potřebu,
b) neoprávněně pěstuje pro vlastní potřebu v malém množství rostlinu nebo houbu obsahující návykovou látku, nebo
c) umožní neoprávněné požívání návykových látek osobě mladší 18 let, nejde-li o čin přísněji trestný.
(3) Fyzická osoba se jako osoba zacházející s léčivy dopustí přestupku tím, že předepíše léčivý přípravek v rozporu s § 13 odst. 1 nebo 3.
(4) Fyzická osoba pěstující rostliny technického konopí na celkové ploše větší než 100 m
2
se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní ohlašovací povinnosti podle § 29b,
b) uvede nesprávné nebo neúplné údaje v hlášeních podle § 29b.
(5) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 100 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 200 000 Kč. Příkazem na místě lze za přestupek podle odstavce 1 uložit pokutu do 5 000 Kč.
(6) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 15 000 Kč.
(7) Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč.
(8) Za přestupek podle odstavce 4 písm. a) lze uložit pokutu do 100 000 Kč a za přestupek podle odstavce 4 písm. b) lze uložit pokutu do 200 000 Kč. Příkazem na místě lze za přestupek podle odstavce 4 uložit pokutu do 5 000 Kč.
(9) Za přestupek podle odstavce 2 písm. a) nebo c) lze uložit omezující opatření.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.