Odstavec předpisu 338/1992 Sb.
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
§ 6

§ 6
Sazba daně
(1) Sazba daně činí u pozemků zařazených ve skupině
a) vybraných zemědělských pozemků                   1,35 %, 
b) trvalých travních porostů                      0,45 %, 
c) lesních pozemků                           0,45 %. 
(2) Sazba daně činí za každý 1 m
2
u pozemků zařazených ve skupině
a) zemědělských zpevněných ploch pozemku               1,80 Kč, 
b) ostatních zpevněných ploch pozemku                 9,00 Kč,     
c) stavebních pozemků                         3,50 Kč, 
d) nevyužitelných ostatních ploch                   0,08 Kč, 
e) jiných ploch                            0,35 Kč, 
f) vybraných ostatních ploch                     0,35 Kč, 
g) zastavěných ploch a nádvoří                    0,35 Kč. 
(3) Sazba daně podle odstavce 2 písm. c) se násobí koeficientem
a) 1,0 v obci do 1 000 obyvatel,
b) 1,4 v obci nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel,
c) 1,6 v obci nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel,
d) 2,0 v obci nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel,
e) 2,5 v obci nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel,
f) 3,5 v obci nad 50 000 obyvatel, ve statutárním městě a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech,
g) 4,5 v Praze.
(4) Obec může obecně závaznou vyhláškou koeficient podle odstavce 3 zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie podle členění koeficientů pro všechny pozemky podle odstavce 2 písm. c) na území jednotlivé části obce. Koeficient 4,5 lze takto zvýšit na koeficient 5,0. Neodpovídá-li takto upravená výše koeficientu podmínkám podle vět první a druhé, hledí se na koeficient podle odstavce 3, jako kdyby nebyl upraven.
16d) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.