Odstavec předpisu 338/1992 Sb.
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
§ 5a

§ 5a
Skupiny pozemků
(1) Pro účely daně z nemovitých věcí tvoří skupinu
a) vybraných zemědělských pozemků pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad nebo ovocných sadů,
b) trvalých travních porostů pozemky trvalých travních porostů,
c) lesních pozemků lesní pozemky,
d) zemědělských zpevněných ploch pozemku zpevněné plochy pozemku
1. užívané k podnikání pro zemědělskou prvovýrobu, lesní hospodářství nebo vodní hospodářství nebo
2. zařazené do obchodního majetku podle zákona upravujícího daně z příjmů, je-li poplatníkem daně podnikatel převážně podnikající v některé z oblastí podnikání podle bodu 1, pokud tyto zpevněné plochy nejsou současně užívány pro jinou oblast podnikání,
e) ostatních zpevněných ploch pozemku zpevněné plochy pozemku jiné než podle písmene d),
f) stavebních pozemků stavební pozemky,
g) nevyužitelných ostatních ploch ostatní plochy se způsobem využití neplodná půda, zamokřená plocha, mez, stráň nebo zeleň,
h) jiných ploch ostatní plochy se způsobem využití jiná plocha,
i) vybraných ostatních ploch ostatní plochy jiné než podle písmen g) a h),
j) zastavěných ploch a nádvoří zastavěné plochy a nádvoří.
(2) Je-li zpevněná plocha pozemku užívána k různým druhům podnikání a nelze-li vymezit její části užívané k jednotlivým druhům podnikání, zahrnuje se do skupiny ostatních zpevněných ploch pozemku.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.