Odstavec předpisu 82/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 82/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů
§ 3

§ 3
Výše podílu na hlasovacích právech a výše podílu člena organizace producentů
(1) Výše podílu na hlasovacích právech všech členů organizace producentů uznané pro účely operačních programů může na jednoho člena činit nejvýše hodnotu uvedenou v příloze č. 4 k tomuto nařízení. Maximální výše podílu jednoho člena v organizaci producentů musí být nižší než hodnota uvedená v příloze č. 4 k tomuto nařízení4).
(2) Výše podílu na hlasovacích právech jednoho člena v organizaci producentů v odvětvích uvedených v přílohách č. 2 a 3 k tomuto nařízení bez operačních programů musí být nižší než 50 %.
(3) Podíly na hlasovacích právech členů organizace producentů, v nichž shodná fyzická nebo právnická osoba drží přímo nebo nepřímo většinový podíl nebo většinu akcií, se pro účely odstavců 1 a 2 sčítají.
4) Čl. 153 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
Čl. 17 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.