Odstavec předpisu 82/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 82/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů
Příl.2

Příloha 2
Minimální počet producentů zemědělského produktu v příslušném odvětví v organizaci producentů a minimální hodnota nebo objem obchodované produkce zemědělského produktu organizací producentů za předchozí kalendářní rok (§ 2 odst.4)
I--------------------I---------------I--------------------I--------------I--------------------I
I  Název odvětví  I  Kód KN*  I Zemědělský produkt I Minimální  I Minimální hodnota I
I          I dodávaného  I          I  počet   I   nebo objem   I
I          I zemědělského I          I producentů I  obchodované   I
I          I  produktu  I          I zemědělského I   produkce   I
I          I        I          I  produktu  I  zemědělského  I
I          I        I          I       I  produktu členy  I
I          I        I          I       I   organizace   I
I          I        I          I       I  producentů v  I
I          I        I          I       I   posledním   I
I          I        I          I       I kalendářním roce I
I          I        I          I       I přede dnem podání I
I          I        I          I       I   žádosti    I
I--------------------I---------------I--------------------I--------------I--------------------I
I Obiloviny     I 1001 91 20  I  Osivo obyčejné  I   8    I   80 mil. Kč   I
I          I ex 1001 99 00 I pšenice a sourži; I       I          I
I          I 1001 11 00  I špalda, obyčejná I       I          I
I          I 1001 19 00  I pšenice a sourež, I       I          I
I          I  1001 00  I jiné než k setí; I       I          I
I          I   1002   I  pšenice tvrdá;  I       I          I
I          I   1003   I  pšeničná mouka  I       I          I
I          I   1004   I  nebo mouka ze  I       I          I
I          I 1005 10 90  I  sourži; žito;  I       I          I
I          I 1005 90 00  I  ječmen; oves;  I       I          I
I          I   1008   I kukuřice jiná než I       I          I
I          I        I hybridní osivo;  I       I          I
I          I        I kukuřice jiná než I       I          I
I          I        I osivo; pohanka,  I       I          I
I          I        I proso a lesknice I       I          I
I          I        I kanárská; ostatní I       I          I
I          I        I   obiloviny   I       I          I
I--------------------I---------------I--------------------I--------------I--------------------I
I Cukr        I  1212 91  I  Cukrová řepa  I   7    I   10 mil. Kč   I
I--------------------I---------------I--------------------I--------------I--------------------I
I Chmel       I   1210   I Chmelové šištice I   5    I   5 mil. Kč   I
I--------------------I---------------I--------------------I--------------I--------------------I
I Brambory      I 0701 90 50, I Brambory konzumní I   5    I   6 mil. Kč   I
I          I 0701 90 90  I Brambory k výrobě I       I          I
I          I  07019010  I    škrobu    I       I          I
I          I  070110 00  I Brambory sadbové I       I          I
I--------------------I---------------I--------------------I--------------I--------------------I
I Olejniny - řepka, I 1205 10 90  I Semena řepky nebo I   8    I   50 mil. Kč   I
I slunečnice     I ex 1205 90 00 I řepky olejky, též I       I          I
I          I 1206 00 91  I drcená, ne k setí I       I          I
I          I 1206 00 99  I  Slunečnicová  I       I          I
I          I        I  semena, též   I       I          I
I          I        I drcená, ne k setí I       I          I
I--------------------I---------------I--------------------I--------------I--------------------I
I Olejniny - mák   I 1207 91 90  I Maková semena, ne I   3    I   2 mil. Kč   I
I          I        I    k setí    I       I          I
I--------------------I---------------I--------------------I--------------I--------------------I
I Víno        I 0806 10 90  I  Vinné hrozny  I   5    I   4 mil. Kč   I
I          I  ex 2204  I čerstvé, jiné než I       I          I
I          I        I  stolní hrozny;  I       I          I
I          I        I víno z čerstvých I       I          I
I          I        I  hroznů, včetně  I       I          I
I          I        I vína obohaceného I       I          I
I          I        I alkoholem; vinný I       I          I
I          I        I  mošt jiný než  I       I          I
I          I        I   čísla 2009   I       I          I
I          I        I  (zejména tichá  I       I          I
I          I        I vína, šumivá vína, I       I          I
I          I        I  perlivá vína,  I       I          I
I          I        I  likérová vína)  I       I          I
I--------------------I---------------I--------------------I--------------I--------------------I
I Květiny a     I Kapitola 06 I  Živé dřeviny a  I   3    I   6 mil. Kč   I
I školkařské     I        I rostliny, cibule, I       I          I
I výpěstky      I        I  kořeny, řezané  I       I          I
I          I        I květiny a okrasná I       I          I
I          I        I    zeleň    I       I          I
I--------------------I---------------I--------------------I--------------I--------------------I
I Léčivé, aromatické I  ex 0904  I Léčivé, aromatické I   5    I  2,5 mil. Kč   I
I a kořeninové    I   0905   I  a kořeninové  I       I          I
I rostliny      I   0906   I   rostliny   I       I          I
I          I   0907   I          I       I          I
I          I   0908   I          I       I          I
I          I   0909   I          I       I          I
I          I  ex 0910  I          I       I          I
I          I  ex 1211  I          I       I          I
I          I 1211 90 86  I          I       I          I
I--------------------I---------------I--------------------I--------------I--------------------I
I Hovězí a telecí  I 0102 29 05 až I Živý domácí skot, I   5    I    100 t    I
I maso        I 0102 29 99, I jiný než plemenná I       I          I
I          I 0102 39 10 a I  čistokrevná   I       I          I
I          I 0102 90 91  I   zvířata    I       I          I
I--------------------I---------------I--------------------I--------------I--------------------I
I Vepřové maso    I  ex 0103  I  Živá domácí   I   5    I 10 000 kusů prasat I
I          I        I prasata, jiná než I       I          I
I          I        I   plemenná   I       I          I
I          I        I  čistokrevná   I       I          I
I          I        I    zvířata   I       I          I
I--------------------I---------------I--------------------I--------------I--------------------I
I Skopové a kozí   I 0104 10 30  I Živé ovce, jiné  I   10   I 1 000 kusů jehňat I
I maso        I 0104 10 80  I  než plemenná   I--------------I--------------------I
I          I 0104 20 90  I  čistokrevná   I   5    I 300 kusů kůzlat  I
I          I        I zvířata a jehňata; I       I          I
I          I        I Živé kozy, jiné  I       I          I
I          I        I  než plemenná  I       I          I
I          I        I   čistokrevná  I       I          I
I          I        I    zvířata   I       I          I
I--------------------I---------------I--------------------I--------------I--------------------I
    I Drůbeží maso    I   0105   I  Živí kohouti a  I   3    I  2 mil. kusů   I
I          I        I slepice (drůbež  I       I          I
I          I        I  druhu Gallus  I       I          I
I          I        I   domesticus),  I       I          I
I          I        I  kachny, husy,  I       I          I
I          I        I  krocani, krůty  I       I          I
I          I        I  a perličky na  I       I          I
I          I        I    porážku   I       I          I
I--------------------I---------------I--------------------I--------------I--------------------I
I Vejce       I 0407 21 00  I Vejce a vaječné  I   3    I   6 mil. Kč   I
I          I 0407 90 10  I hmoty       I       I          I
I          I 0408 11 80  I          I       I          I
I          I 0408 19 81  I          I       I          I
I          I 0408 19 89  I          I       I          I
I          I 0408 91 80  I          I       I          I
I          I 0408 99 80  I          I       I          I
I--------------------I---------------I--------------------I--------------I--------------------I
 * Kombinovaná nomenklatura podle nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 
  o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.