Odstavec předpisu 82/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 82/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů
Příl.1

Příloha 1
Minimální hodnoty v souvislosti s kritérii uznání organizací producentů v příslušném odvětví (§ 2 odst. 2)
I-------------------I------------I-----------------------------I-------------I
I   Odvětví   I Minimální I Zemědělská kultura podle  I Minimální I
I          I  počet  I  evidence využití půdy a  I  výše   I
I          I producentů I  její minimální výměra  I obchodované I
I          I   v   I               I produkce  I
I          I organizaci I               I (mil. Kč) I
I          I producentů I               I       I
I-------------------I------------I-----------------------------I-------------I
I Ovoce a zelenina I   5   I standardní orná půda 1 ha, I   6   I
I          I      I  ovocný sad 1 ha, nebo  I       I
I          I      I plocha s kontejnery 0,2 ha I       I
I-------------------I------------I-----------------------------I-------------I
I Okrasné rostliny I   3   I standardní orná půda 1 ha, I   6   I
I KN* kód 06 -   I      I plocha s kontejnery 0,2 ha, I       I
I rostliny živé a  I      I  nebo školka 0,2 ha    I       I
I výrobky      I      I               I       I
I květinářské    I      I               I       I
I-------------------I------------I-----------------------------I-------------I
I Brambory     I   5   I standardní orná půda 1 ha I   6   I
I KN kódy      I      I               I       I
I 0701 90 50,    I      I               I       I
I 0701 90 90    I      I               I       I
I konzumní     I      I               I       I
I brambory,     I      I               I       I
I 0701 90 10    I      I               I       I
I brambory k výrobě I      I               I       I
I škrobu      I      I               I       I
I 0701 10 00    I      I               I       I
I brambory sadbové I      I               I       I
I-------------------I------------I-----------------------------I-------------I
I Vejce a vaječné  I   3   I       X       I   6   I
I hmoty       I      I               I       I
I KN kódy      I      I               I       I
I 0407 21 00    I      I               I       I
I 0407 90 10    I      I               I       I
I 0408 11 80    I      I               I       I
I 0408 19 81    I      I               I       I
I 0408 19 89    I      I               I       I
I 0408 91 80    I      I               I       I
I 0408 99 80    I      I               I       I
I-------------------I------------I-----------------------------I-------------I
 * Kombinovaná nomenklatura podle nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 
  23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním 
  sazebníku, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.