Odstavec předpisu 82/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 82/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů
§ 16

§ 16
Výše podpory v ostatních odvětvích
Na výplatu podpor v odvětví brambor, okrasných rostlin a vajec se použije roční částka určená pro daný rozpočtový rok24) pro tato odvětví. Fond podporu poměrně sníží, pokud souhrn všech nároků ze žádostí o podporu podle § 10 pro daný rozpočtový rok překročí výši přidělených finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie.
24) Čl. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.