Odstavec předpisu 82/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 82/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů
§ 13

§ 13
Podmínky poskytnutí podpory v rámci opatření k předcházení krizím a řízení rizik
(1) Souhrn výdajů v rámci opatření stahování z trhu, zelená sklizeň nebo nesklízení nesmí přesáhnout jednu třetinu celkových výdajů operačního programu schváleného Fondem18).
(2) Organizace producentů oznámí Fondu každé plánované stažení z trhu, zelenou sklizeň19) nebo nesklízení19), a to nejpozději 7 kalendářních dnů předem20).
(3) Organizace producentů dodá ovoce a zeleninu stažené z trhu bezplatně do
a) domova pro seniory, domova pro osoby se zdravotním postižením, domova se zvláštním režimem, chráněného bydlení, azylového domu, terapeutické komunity nebo sociálně terapeutické dílny podle zákona o sociálních službách,
b) základní nebo střední školy podle školského zákona,
c) školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo do školského zařízení pro preventivně výchovnou péči podle zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních,
d) zdravotnického zařízení lůžkové péče podle zákona o zdravotních službách,
e) potravinových bank, nebo
f) nápravného zařízení.
(4) Organizace producentů může ovoce a zeleninu staženou z trhu dále pro jiné účely
a) dodat zpracovateli, který dodané produkty stažené z trhu použije pouze v zařízení pro nepotravinářské zpracování pro energetické účely s výjimkou výroby alkoholu, nebo
b) dodat ke krmení do zoologické zahrady.
(5) Výše podpory na stažení z trhu pro produkty, které nejsou uvedeny v příloze V nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126, je uvedena v části A) bodu X. písm. b) přílohy č. 5 k tomuto nařízení21).
(6) Náklady na přepravu na stažení z trhu k bezplatné distribuci jsou stanoveny v části A) bodu X. písm. c) přílohy č. 5 k tomuto nařízení22). Organizace producentů musí zároveň splnit podmínky podle čl. 25 odst. 2 a 3 nařízení Komise (EU) 2022/126.
(7) Zelenou sklizeň nebo nesklízení nelze provést u produktů, u nichž bylo již sklizeno alespoň 70 % produkce.
18) Čl. 50 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.
19) Čl. 17 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126.
20) Čl. 17 odst. 6 a čl. 17 odst. 7 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126.
21) Čl. 26 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126.
22) Čl. 25 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.