Odstavec předpisu 82/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 82/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů
§ 8

§ 8
Změna operačního programu
(1) Operační program lze v průběhu kalendářního roku změnit bez předchozího schválení Fondem pouze v případě, že celková hodnota změny operačního programu nepřesáhne 15 % hodnoty schváleného operačního programu pro příslušný kalendářní rok. Tato změna se může týkat pouze schválených opatření operačního programu.
(2) Změna operačního programu v průběhu kalendářního roku přesahující hodnotu podle odstavce 1 může být provedena pouze po podání žádosti Fondu do 15. listopadu roku, v němž je změna uskutečněna, a na základě schválení Fondem. Fond tuto změnu schválí, pokud navrhovaná celková hodnota změny operačního programu nepřesáhne 25 % hodnoty schváleného operačního programu pro příslušný kalendářní rok.
(3) Organizace producentů může podat Fondu žádost o změnu operačního programu, včetně doby jeho trvání, na následující roky nejpozději do 15. srpna roku, který předchází roku, pro který má být operační program změněn.
(4) V žádosti podle odstavce 2 nebo 3 organizace producentů uvede důvod navrhovaných změn; ustanovení § 7 odst. 8 písm. b) a c) se použijí obdobně.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.