Odstavec předpisu 70/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat
§ 15

§ 15
Snížení nebo neposkytnutí dotace
(1) Fond dotace za příslušný kalendářní rok podle § 4 v rámci daného podopatření pro hospodářství neposkytne, pokud zjistí, že žadatel nedodržel některou z podmínek stanovených v § 3 odst. 1 písm. a) nebo b), § 3 odst. 2, 3 nebo 4, § 5 odst. 2 písm. b) nebo c), § 7 odst. 1, § 8 odst. 2 písm. c), § 9 odst. 2, § 10 odst. 2, § 10 odst. 3 písm. a), b) nebo e), § 10 odst. 4 písm. a) nebo b), § 11 odst. 2 písm. a) nebo b), § 12 odst. 2 písm. a), b) nebo c) nebo v § 13 odst. 2 písm. a) nebo b).
(2) Fond dotace pro opatření dobré životní podmínky zvířat za příslušný kalendářní rok neposkytne, pokud zjistí, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 5 odst. 1 písm. b) anebo porušil § 2, 4 nebo 5 zákona na ochranu zvířat proti týrání nebo nedodržel požadavky pro chov hospodářských zvířat podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
(3) Pokud Fond zjistí, že počet velkých dobytčích jednotek zjištěných zvířat chovaných žadatelem v retenčním období je
a) vyšší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti pro podopatření podle § 2 odst. 1 písm. d), e) nebo f) pro hospodářství žadatele, použije pro výpočet dotace počet velkých dobytčích jednotek uvedený v této žádosti, nebo
b) nižší než počet velkých dobytčích jednotek způsobilých dojnic pro podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a), b) nebo c) nebo uvedený v žádosti pro podopatření podle § 2 odst. 1 písm. d), e) nebo f), dotaci v rámci daného podopatření pro hospodářství sníží, popřípadě žádost zamítne.
(4) Pokud Fond zjistí, že žadatel v rámci opatření dobré životní podmínky zvířat porušil pravidla podmíněnosti uvedená v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům, dotaci neposkytne nebo sníží.
(5) Pokud Fond zjistí, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 6 odst. 4, dotaci v rámci daného podopatření pro hospodářství sníží o 10 %.
(6) Pokud Fond zjistí, že žadatel nedodržel lhůtu stanovenou v § 7 odst. 2, avšak podal hlášení nejpozději do 10 dnů po ukončení doby plnění podmínek, nebo v případě hlášení za poslední měsíc období plnění podmínek nejpozději do 20 dnů po ukončení doby plnění podmínek, rozhodne v rámci daného podopatření pro hospodářství o
a) snížení dotace o 3 %, jestliže žadatel nepodal 1 hlášení ve stanovené lhůtě,
b) snížení dotace o 5 %, jestliže žadatel nepodal 2 hlášení ve stanovené lhůtě,
c) snížení dotace o 10 %, jestliže žadatel nepodal 3 hlášení ve stanovené lhůtě,
d) snížení dotace o 20 %, jestliže žadatel nepodal 4 hlášení ve stanovené lhůtě, nebo
e) neposkytnutí dotace, jestliže žadatel nepodal 5 a více hlášení ve stanovené lhůtě.
(7) Pokud Fond zjistí, že žadatel nedodržel některou z podmínek stanovených v § 8 odst. 1 písm. b), § 9 odst. 1 písm. b), § 10 odst. 1 písm. a), § 11 odst. 1 písm. b), § 12 odst. 1 písm. b) nebo v § 13 odst. 1 písm. b), dotaci v rámci daného podopatření pro hospodářství sníží o 3 %.
(8) Pokud Fond zjistí, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 8 odst. 2 písm. b) nebo nedodržel podmínku stanovenou v § 10 odst. 3 písm. d), sníží dotaci v rámci daného podopatření pro hospodářství o 20 %.
(9) Nedodrží-li žadatel podmínku stanovenou v § 8 odst. 2 písm. e), Fond rozhodne u daného podopatření pro hospodářství o
a) snížení dotace o 5 %, pokud hodnota výsledného pH bude v rozmezí od 8,00 do 8,49,
b) snížení dotace o 10 %, pokud hodnota výsledného pH bude v rozmezí od 7,50 do 7,99, nebo
c) neposkytnutí dotace, pokud hodnota výsledného pH bude nižší než 7,50.
(10) Pokud Fond zjistí, že žadatel nedodržel některou z podmínek stanovených v § 8 odst. 3 písm. a) bodu 1 nebo v § 8 odst. 3 písm. a) bodu 2, a to tak, že neprovedl jednu ze stanoveného počtu aplikací, sníží dotaci v rámci daného podopatření pro hospodářství žadatele o 20 %. Pokud žadatel neprovedl více než jednu ze stanoveného počtu aplikací nebo nedodržel zbývající podmínky stanovené v § 8 odst. 3 písm. a) bodu 1 nebo 2, Fond dotaci na dané podopatření pro hospodářství neposkytne.
(11) Pokud Fond zjistí, že žadatel nedodržel některou z podmínek stanovených v § 8 odst. 3 písm. b), a to tak, že neprovedl jednu ze stanoveného počtu aplikací, sníží dotaci v rámci daného podopatření pro hospodářství žadatele o 20 %. Pokud žadatel neprovedl více než jednu ze stanoveného počtu aplikací nebo nedodržel zbývající podmínky stanovené v § 8 odst. 3 písm. b), Fond dotaci na dané podopatření pro hospodářství neposkytne.
(12) Pokud Fond zjistí, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 11 odst. 2 písm. c) maximálně u 6 prasniček a u každé z nich maximálně o 5 dnů, sníží dotaci v rámci daného podopatření pro hospodářství o 20 %. Pokud bude počet prasniček, u kterých žadatel porušil tuto podmínku, větší než 6 nebo počet dnů porušení vyšší než 5, Fond dotaci na dané podopatření pro hospodářství neposkytne.
(13) Pokud Fond zjistí, že žadatel nedodržel podmínku stanovenou v § 10 odst. 3 písm. f), § 10 odst. 4 písm. d) nebo e) nebo § 13 odst. 2 písm. c) nebo f), sníží dotaci v rámci daného podopatření pro hospodářství o 10 %.
(14) Limit pro stanovení výpočtu snížení nebo neposkytnutí dotace v rámci podopatření podle § 2 odst. 1 písm. f) je 15 odstavených selat.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.