Odstavec předpisu 70/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat
§ 14

§ 14
Sazba dotace
(1) Sazba dotace činí
a) 60 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku dojnic a telat dojeného skotu v případě podopatření uvedeného v § 2 odst. 1 písm. a),
b) 16 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku dojnic v případě podopatření uvedeného v § 2 odst. 1 písm. b),
c) 44 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku dojnic v případě podopatření uvedeného v § 2 odst. 1 písm. c),
d) 52 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasniček v případě podopatření uvedeného v § 2 odst. 1 písm. d),
e) 82 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku prasnic v případě podopatření uvedeného v § 2 odst. 1 písm. e), nebo
f) 75 EUR na 1 velkou dobytčí jednotku selat v případě podopatření uvedeného v § 2 odst. 1 písm. f).
(2) Dotace za příslušný kalendářní rok se vypočte jako součin počtu velkých dobytčích jednotek zjištěných zvířat a sazby uvedené v odstavci 1.
(3) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte podle směnného kurzu k 31. prosinci roku předcházejícímu roku, za který se platba poskytuje, a který je uveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející.
(4) Fond dotaci na hospodářství žadatele neposkytne v případě, že alespoň jeden z trvalých objektů, uvedený v žádosti, se nachází na území hlavního města Prahy8).
(5) Fond dotaci na podopatření podle § 2 odst. 1 písm. b) na hospodářství žadatele neposkytne v případě, že na alespoň jednom z trvalých objektů, uvedených v žádosti, došlo k navýšení počtu ustájených zvířat podle § 2 odst. 7 písm. b) bodu 1 vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů, pro stáje s automatickým dojicím systémem podle § 1a písm. e) vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8) Příloha č. 1 k zákonu č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.