Odstavec předpisu 70/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat
§ 13

§ 13
Podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata
(1) Součástí žádosti na podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata je
a) seznam registračních čísel hospodářství, na kterých žadatel plní podmínky tohoto podopatření po celou dobu plnění podmínek,
b) seznam čísel trvalých objektů, které žadatel využívá pro chov odstavených selat po celou dobu plnění podmínek a které přísluší k hospodářství podle písmene a), a
c) průměrný počet odstavených selat za retenční období na hospodářství, u kterých bude žadatel plnit podmínky tohoto podopatření v retenčním období.
(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zvětšení plochy pro odstavená selata, jestliže žadatel na každém z hospodářství plní v souladu s § 5 následující podmínky:
a) chová minimálně 1 velkou dobytčí jednotku odstavených selat; za porušení se nepovažuje snížení počtu velkých dobytčích jednotek, které trvá nejvýše 10 po sobě jdoucích kalendářních dnů,
b) zajistí všem odstaveným selatům, případně jinému hospodářskému zvířeti plochu prostoru minimálně 0,24 m
2
na kus,
c) označuje jednotlivé prostory, ve kterých jsou chována odstavená selata,
d) vede evidenci odstavených selat, která obsahuje
1. jméno a příjmení žadatele, nebo jeho název,
2. registrační číslo hospodářství,
3. číslo trvalého objektu,
4. označení jednotlivé sekce a
5. datum odstavu, počet odstavených selat v sekci, informaci o odsunu, přísunu nebo úhynu a datum této změny, datum ukončení 40 dnů po odstavu a datum zápisu,
e) zasílá hlášení pro odstavená selata do databáze ústřední evidence podle § 7 a
f) zajistí v označených kotcích podle písmene c) pro odstavená selata trvalý přístup k zavěšeným konopným, jutovým, lněným nebo kokosovým provazům anebo provazům ze směsi těchto přírodních materiálů, které jim umožní etologické aktivity; na každých započatých 15 kusů selat v kotci musí být minimálně jeden provaz s minimálním průměrem 8 mm.
(3) Fond poskytne dotaci na počet velkých dobytčích jednotek stanovený podle průměrného počtu zjištěných odstavených selat za retenční období na hospodářství splňujících podmínky stanovené tímto nařízením. Průměrný počet odstavených selat se stanoví jako aritmetický průměr celkového počtu zjištěných odstavených selat za retenční období.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.