Odstavec předpisu 70/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat
§ 3

§ 3
Žadatel o poskytnutí dotace
(1) Žadatelem o poskytnutí dotace může být fyzická nebo právnická osoba, která
a) ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace (dále jen "žádost") chová minimálně 5 velkých dobytčích jednotek dojnic evidovaných v ústřední evidenci v případě podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a) až c); přepočítávací koeficienty pro stanovení počtu velkých dobytčích jednotek jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení, nebo
b) ke dni podání žádosti chová minimálně 3 velké dobytčí jednotky prasat evidovaných v ústřední evidenci v případě podopatření podle § 2 odst. 1 písm. d) až f); přepočítávací koeficienty pro stanovení počtu velkých dobytčích jednotek jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(2) Žadatel o poskytnutí dotace podle odstavce 1 (dále jen "žadatel") chová evidovaná hospodářská Zvířata2) (dále jen "hospodářská zvířata"), která jsou předmětem dotace, na hospodářství evidovaném v ústřední evidenci po celou dobu plnění podmínek na žadatele a uvedeném v žádosti (dále jen "hospodářství").
(3) Hospodářství v případě podopatření podle § 2 odst. 1 písm. b) až f), nesmí být v době plnění podmínek zařazeno v systému ekologického zemědělství3).
(4) Žadatel může požádat o poskytnutí dotace na podopatření podle § 2 odst. 1 písm. a) až c), pokud chová po celou dobu plnění podmínek dojnice na hospodářstvích ve stájích s technologií volného ustájení.
2) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.