Odstavec předpisu 70/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat
§ 9

§ 9
Podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic
(1) Součástí žádosti na podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic je seznam
a) registračních čísel hospodářství, na kterých žadatel plní podmínky tohoto podopatření po celou dobu plnění podmínek, a
b) čísel trvalých objektů, které žadatel využívá pro chov dojnic po celou dobu plnění podmínek a které přísluší k hospodářství podle písmene a).
(2) Fond poskytne dotaci na podopatření zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic, jestliže žadatel na každém z hospodářství plní podmínky v souladu s § 5 a zajistí každé dojnici minimální celkovou plochu lehacího prostoru, a to tak, že
a) ve volném ustájení v produkční stáji s boxovými loži minimální celková plocha lehacího prostoru stáje činí na 1 dojnici, případně jiné hospodářské zvíře, v případě
1. jednořadého uspořádání boxů 2,90 m
2
,
2. protilehlého uspořádání dvou řad boxů 2,60 m
2
a
3. kombiboxů 2,22 m
2
,
b) ve volném ustájení ve skupinových kotcích s lehárnou minimální celková plocha lehacího prostoru stáje činí 5,75 m
2
na 1 dojnici, případně jiné hospodářské zvíře, nebo
c) ve volném ustájení v porodním kotci pro volné telení minimální celková plocha lehacího prostoru stáje činí 10,35 m
2
na 1 dojnici, případně jiné hospodářské zvíře.
(3) Fond poskytne dotaci na minimální denní počet velkých dobytčích jednotek zjištěných dojnic stanovený podle minimálního denního počtu způsobilých dojnic podle § 5 odst. 3, 4 nebo 7 evidovaných v ústřední evidenci v retenčním období na hospodářství splňující podmínky stanovené tímto nařízením.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.