Odstavec předpisu 70/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat
§ 7

§ 7
Hlášení stavu prasat
(1) Žadatel v případě podání žádosti na podopatření podle § 2 odst. 1 písm. d), e) nebo f) zasílá elektronicky po celé retenční období do databáze ústřední evidence měsíční hlášení o denních stavech prasat (dále jen "hlášení") samostatně za každé hospodářství v těchto kategoriích:
a) prasnice,
b) prasničky, z toho u prasniček zapuštěných v daném měsíci s uvedením označení prasniček podle § 11 odst. 2 písm. b), data jejich narození a data prvního zapuštění a
c) odstavená selata.
(2) Hlášení podává žadatel zpětně nejpozději dvacátý den následujícího měsíce po měsíci, za který je hlášení zasíláno, s výjimkou kalendářního měsíce února, kdy hlášení podává nejpozději do 10. března.
(3) Změny v hlášeních podle odstavce 1 lze provádět nejpozději do 10 dnů po ukončení doby plnění podmínek.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.