Odstavec předpisu 70/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat
§ 2

§ 2
Opatření dobré životní podmínky zvířat
(1) Opatření dobré životní podmínky zvířat je tvořeno těmito podopatřeními:
a) zlepšení stájového prostředí v chovu dojeného skotu pro dojnice a telata dojeného skotu do 2 měsíců věku,
b) zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic,
c) zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy,
d) zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro prasničky,
e) zlepšení životních podmínek v chovu prasat pro prasnice a
f) zvětšení plochy pro odstavená selata.
(2) Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) dojnicí samice skotu chovaná v systému chovu s tržní produkcí mléka, u které je v informačním systému ústřední evidence hospodářských zvířat2) (dále jen "ústřední evidence") zaznamenán alespoň 1 porod,
b) suchostojnou krávou dojnice, která se nachází v období maximálně 60 dnů před ukončením březosti,
c) teletem dojeného skotu samice nebo samec skotu ve věku do 60 dnů po jejich narození dojnici,
d) prasničkou dospělá samice prasete od stáří 7 měsíců do ukončení první březosti,
e) prasnicí dospělá samice prasete, u které proběhl alespoň 1 porod,
f) odstaveným seletem sele v období do 40 dnů ode dne odstavu a
g) dobou plnění podmínek období plnění podmínek opatření dobré životní podmínky zvířat, které trvá od 1. března příslušného kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta, do posledního dne měsíce února následujícího kalendářního roku.
2) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.