Odstavec předpisu 70/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat
§ 6

§ 6
Osvědčení parametrů
(1) Žadatel může podat Fondu na jím vydaném formuláři žádost o zajištění osvědčení u vybraných parametrů (dále jen "osvědčení") na hospodářstvích, a to u podopatření
a) podle § 2 odst. 1 písm. a) až c) volné ustájení dojnic,
b) podle § 2 odst. 1 písm. b) celkové rozměry v m
2
plochy lehacích prostor podle jednotlivých způsobů ustájení5) a počet lehacích prostor,
c) podle § 2 odst. 1 písm. c) přístup do výběhu včetně rozměru a typu výběhu a
d) podle § 2 odst. 1 písm. f) rozměry v m
2
plochy lehacích prostor a počet lehacích prostor.
(2) Osvědčení je platné v průběhu doby plnění podmínek pro příslušný rok, ve kterém byla žádost podána, a je platné i v následujících letech, nedošlo-li u žadatele ke změnám způsobu ustájení5) nebo změně rozměrů nebo umístění výběhu pro suchostojné krávy.
(3) V případě, že žadateli již bylo zajištěno osvědčení v předchozích letech podle tohoto nařízení nebo podle nařízení vlády č. 74/2015 Sb., požádá podle odstavce 1 o vyhotovení nového osvědčení pro aktuální rok, ve kterém byla žádost podána, pouze v případě, že
a) došlo ke změně rozměrů trvalého objektu podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen "trvalý objekt") nebo způsobu ustájení5),
b) došlo ke změně rozměrů nebo umístění výběhu pro suchostojné krávy, nebo
c) žádá na jiné hospodářství nebo trvalý objekt a tyto nebyly zahrnuty v osvědčení z předchozích kalendářních let.
(4) V případě změny rozměrů trvalého objektu nebo způsobu ustájení v rámci daného podopatření nebo změny rozměrů nebo umístění výběhu u trvalého objektu pro suchostojné krávy v průběhu doby plnění podmínek je žadatel povinen ohlásit Fondu na jím vydaném formuláři tuto změnu, a to nejméně 30 dnů před provedením změny.
(5) V případě, že žadatel nepodá žádost podle odstavce 1 nebo neumožní Fondu osvědčit parametry v rámci daného podopatření, Fond žádost pro dané podopatření zamítne.
5) Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.