Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele

22. 6. 2020

Informace o legislativním procesu návrhu zákona, který je od 31. 8. 2022 publikován ve Sbírce zákonů pod č. 248/2022 Sb., s účinností od 1. 10. 2022.

Tématické oblasti:
Legislativa (národní/EU)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon je ode dne 31. 8. 2022 publikován ve Sbírce zákonů pod č. 248/2022 Sb., s účinností ode dne 1. 10. 2022. 

Návrh zákona byl dne 16. 8. 2022 podepsán prezidentem republiky.

Návrh zákona byl dne 10. 8. 2022 schválen Senátem jako senátní tisk č. 282.

Návrh zákona byl dne 21. 7. 2022 postoupen do Senátu jako senátní tisk č. 282.

Návrh zákona byl dne 13. 7. 2022 ve 3. čtení projednán a schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Návrh zákona předložen dne 2. 2. 2022 znovu do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako sněmovní tisk č. 138.

Návrh zákona byl schválen na jednání schůze vlády dne 26. 1. 2022 usnesením č. 36.

Návrh zákona na základě výjimky z meziresortního připomínkového řízení byl znovu předložen dne 15. 12. 2021 na Úřad vlády v obdobném znění jako původní sněmovní tisk č. 1101/VIII.

Poslanecká sněmovna ve svém VIII. funkčním období (2017-2021) nestihla  dokončit legislativní proces.

Návrh zákona předložen dne 30. 11. 2020 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako sněmovní tisk č. 1101.

Návrh zákona byl schválen na jednání schůze vlády dne 23. 11. 2020 usnesením č. 1207.

Návrh zákona byl dne 25. 9. 2020 předložen na Úřad vlády.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 19. 6. 2020 do 20. 7. 2020.

Legislativní úkol MZE podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2020.

Hlavním cílem návrhu zákona je zejména modernizovat evidenci chmelnic a její vazbu na kontrolní procesy, nově formulovat požadavky na podání žádosti o zařazení chmelnice do evidence chmelnic, umožnit ÚKZÚZ provádět kontroly evidovaných chmelnic zaměřené na ověření údajů v evidenci chmelnic uvedených, umožnit ÚKZÚZ zahájit řízení o provedení aktualizace evidence z moci úřední v případě, že zjistí nesoulad mezi údaji uvedenými v evidenci a skutečností a umožnit snazší aktualizaci vzorů dokumentů potřebných k naplnění ustanovení zákona jejich zveřejněním na internetových stránkách ÚKZÚZ.

Znění textu zákona č. 248/2022 Sb. publikované ve Sbírce zákonů je k dispozici zde (webové stránky Ministerstva vnitra).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.