Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

7. 9. 2018

Informace o legislativním procesu návrhu zákona, který je od 4. 12. 2020 publikován ve Sbírce zákonů pod č. 501/2020 Sb., s účinností od 1. 2. 2021, další části nabývají účinnosti později.

Rok vydání:2018
Tématické oblasti:
Legislativa (národní/EU)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Zákon je ode dne 4. 12. 2020 publikován ve Sbírce zákonů pod č. 501/2020 Sb., s účinností ode dne 1. 2. 2021, část od 1. 4. 2021, od 1. 7. 2021, od 1. 1. 2022 a od 1.1.2027.

Návrh zákona byl dne 19. 11. 2020 podepsán prezidentem ČR.

Návrh zákona byl dne 13. 11. 2020 schválen Senátem ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Návrh zákona byl dne 15. 10. 2020 postoupen do Senátu jako senátní tisk č. 317.

Návrh zákona schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 16. 9. 2020 ve 3. čtení.

Návrh zákona předložen dne 17. 6. 2019 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako sněmovní tisk č. 514.

Návrh zákona byl schválen na jednání schůze vlády dne 27. 5. 2019 usnesením č. 363.

Návrh zákona byl dne 26. 3. 2019 předložen na Úřad vlády.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 6. 9. 2018 do 5. 10. 2018.

Legislativní úkol MZE podle Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018.

Hlavním cílem návrhu zákona je především transpozice směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Dalším cílem návrhu zákona je zabezpečit, aby se obecní úřady obcí s rozšířenou působností neobávaly umisťovat týraná zvířata do předběžné náhradní péče nebo náhradní péče z finančních důvodů. Návrh obsahuje také další upřesnění v oblasti předběžné náhradní péče, zvláštního opatření a propadnutí týraného zvířete, jejichž cílem je upřesnit, zefektivnit a zjednodušit provádění těchto institutů. Návrh zákona zpřísňuje podmínky chovu vybraných velkých šelem a primátů.

Znění textu zákona č. 501/2020 Sb. publikované ve Sbírce zákonů je k dispozici zde (webové stránky Ministerstva vnitra).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.