Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

7. 9. 2022

Informace o legislativním procesu návrhu zákona, který je od 19. 9. 2023 publikován ve Sbírce zákonů pod č. 277/2023 Sb., s účinností od 1. 11. 2023, část od 1. 1. 2025 a od 1.1.2026.

Rok vydání:2022
Tématické oblasti:
Legislativa (národní/EU)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon JE ODE DNE 19. 9. 2023 PUBLIKOVÁN VE SBÍRCE ZÁKONŮ POD Č. 277/2023 SB., S ÚČINNOSTÍ ODE DNE 1. 11. 2023, část ode dne 1. 1. 2025 a část ode dne 1. 1. 2026.

Návrh zákona byl dne 4. 9. 2023 podepsán prezidentem republiky.

Návrh zákona byl dne 23. 8. 2023 projednán Senátem jako senátní tisk č. 131 a byl schválen ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou..

Návrh zákona byl dne 25. 7. 2023 postoupen do Senátu jako senátní tisk č. 131.

Návrh zákona byl dne 12. 7. 2023 ve 3. čtení projednán a schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Návrh zákona předložen dne 9. 1. 2023 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako sněmovní tisk č. 362.

Návrh zákona byl schválen na jednání schůze vlády dne 21. 12. 2022 usnesením č. 1070.

Návrh zákona byl dne 16. 11. 2022 předložen na Úřad vlády.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 7. 9. 2022 do 6. 10. 2022.

Legislativní úkol MZE podle Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2022.

Cílem předkládaného návrhu zákona je zejména zajištění adaptace na nařízení Komise (EU) 2021/1189 (ekologický heterogenní materiál) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1873 (prodloužení doby trvání odrůdových práv Společenství, chřest a květinové cibule), dále pak zejména zakotvení možnosti dobrovolné registrace odrůd některých minoritních druhů, které budou přidány do druhového seznamu.

Znění textu zákona č. 277/2023 Sb. publikované ve Sbírce zákonů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra.  

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.