Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

13. 9. 2023

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je připravován k publikaci ve Sbírce zákonů.

Rok vydání:2023
Tématické oblasti:
Legislativa (národní/EU)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Návrh vyhlášky je připravován k publikaci ve Sbírce zákonů.

Návrh vyhlášky byl dne 27. 10. 2023 předložen k projednání pracovní komisi Legislativní rady vlády.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 13. 9. 2023 do 5. 10. 2023.

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je zejména každoroční pravidelná aktualizace přílohy k vyhlášce - Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků. Předmětem novely vyhlášky jsou tak zejména změny cen některých zemědělských pozemků, ke kterým došlo v průběhu roku 2022, a to na základě aktualizace bonitačního mapování některých bonitovaných půdně ekologických jednotek nebo změny ve výměře zemědělské půdy nebo změny v hektarové výměře některých katastrálních území.

Znění návrhu vyhlášky s odůvodněním je k dispozici na webových stránkách Úřadu vlády - Portálu ODok - veřejně přístupná Knihovna připravované legislativy.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.