Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

29. 6. 2022

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je od 11. 10. 2023 publikován ve Sbírce zákonů pod č. 305/2023 Sb., s účinností od 15. 10. 2023, část od 1. 8. 2024.

Rok vydání:2022
Tématické oblasti:
Legislativa (národní/EU)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

VYHLÁŠKA JE ODE DNE 11. 10. 2023 PUBLIKOVÁNA VE SBÍRCE ZÁKONŮ POD Č. 305/2023 SB., S ÚČINNOSTÍ ODE DNE 15. 10. 2023 a část ode dne 1. 8. 2024.

Návrh vyhlášky byl posuzován v rámci notifikace podle směrnice EU č. 2015/1535.

Návrh vyhlášky byl dne 6. 10. 2022 předložen k projednání pracovní komisi Legislativní rady vlády.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 29. 6. 2022 do 22. 7. 2022.

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je zejména uvedení vyhlášky do souladu se zákonem o vinohradnictví a vinařství, např. doplnění ustanovení upravujících postup certifikace vína tak, jak předpokládá zmocňovací ustanovení v § 37 odst. 10, v oblasti označování produktů zpřesnění definic tradičních výrazů „panenská sklizeň“ a „růžák“ a vypuštění tradičního výrazu„ „sur lie“ a nahrazení tradičního výrazu „premium“ výrazem „botrytický sběr“, úprava některých hodnot přípustných technologických ztrát, úprava vyhlášky na základě požadavků stanovených předpisy Evropské unie, např. vypuštění podmínek výroby a označování aromatizovaných vinných výrobků , zavedení povinnosti vedení evidence pro šumivá vína, a úprava požadavků na evidenční knihy.

Znění textu vyhlášky č. 305/2023 Sb. publikované ve Sbírce zákonů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra.  

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.