Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění vyhlášky č. 186/2022 Sb.

25. 4. 2023

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je od 27. 6. 2023 publikován ve Sbírce zákonů pod č. 201/2023 Sb., s účinností od 1. 1. 2024.

Rok vydání:2023
Tématické oblasti:
Legislativa (národní/EU)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění vyhlášky č. 186/2022 Sb.

Vyhláška je ode dne 27. 6. 2023 publikována ve Sbírce zákonů pod č. 201/2023 Sb., s účinností ode dne 1. 1. 2024.

Návrh vyhlášky byl dne 1. 6. 2023 předložen k projednání pracovní komisi Legislativní rady vlády.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 25. 4. 2023 do 18. 5. 2023.

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je zejména reakce na aktuální poznatky z lesnického hospodaření, dozorové činnosti orgánů státní správy lesů a kontroly plnění závazných ustanovení lesních hospodářských plánů. Návrh vyhlášky nahrazuje neaktuální údaje maximálního celkového běžného přírůstu a koeficientu nesouladu těžby s ohledem na nové poznatky a informace získané z šetření národní inventarizace lesů. Cílem těchto technických úprav je zajistit trvale udržitelné hospodaření v lesích v měnících se přírodních podmínkách. Dále se návrhem opravuje dílčí nepřesnost v jednom ze vzorců v současném znění vyhlášky.

Znění textu vyhlášky č. 201/2023 Sb. publikované ve Sbírce zákonů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra.  

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.