Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů

18. 1. 2023

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je od 29. 9. 2023 publikován ve Sbírce zákonů pod č. 292/2023 Sb., s účinností od 1. 1. 2024 a část od 1. 7. 2024.

Rok vydání:2023
Tématické oblasti:
Legislativa (národní/EU)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška JE ODE DNE 29. 9. 2023 PUBLIKOVÁNa VE SBÍRCE ZÁKONŮ POD Č. 292/2023 SB., S ÚČINNOSTÍ ODE DNE 1. 1. 2024 a část ode dne 1. 7. 2024..

Návrh vyhlášky byl dne 24. 8. 2023 předložen k projednání pracovní komisi Legislativní rady vlády. 

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 18. 1. 2023 do 8. 2. 2023.

Novelou zákona o rybářství provedenou zákonem č. 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů, bylo s účinností od 1. ledna 2022 přijato několik změn zákona o rybářství, které vyvolaly potřebu novelizace prováděcí vyhlášky. Návrh vyhlášky tak upravuje zejména zásady pro povolování výjimek ze zákona o rybářství, evidenci a vykazování úlovků invazních nepůvodních druhů v rybníkářství a při výkonu rybářského práva v rybářských revírech, a evidenci rybářských revírů a rybníkářství. Návrh zároveň reaguje na zkušenosti a potřeby současné úřední a rybářské praxe V této souvislosti dochází zejména k úpravě doby lovu přívlačí v pstruhových rybářských revírech nebo upuštění od striktně stanovených vzorů osvědčení o vykonaných zkouškách v rybářství.

Znění textu vyhlášky č. 292/2023 Sb. publikované ve Sbírce zákonů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra.  

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.