Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, ve znění vyhlášky č. 17/2018 Sb.

4. 5. 2023

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je od 27. 6. 2023 publikován ve Sbírce zákonů pod č. 199/2023 Sb., s účinností od 1. 7. 2023.

Rok vydání:2023
Tématické oblasti:
Legislativa (národní/EU)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, ve znění vyhlášky č. 17/2018 Sb.

Vyhláška je ode dne 27. 6. 2023 publikována ve Sbírce zákonů pod č. 199/2023 Sb., s účinností ode dne 1. 7. 2023.

Návrh vyhlášky byl dne 1. 6. 2023 předložen k projednání pracovní komisi Legislativní rady vlády.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 4. 5. 2023 do 26. 5. 2023.

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je zejména reakce na poslední novelu zákona o rostlinolékařské péči, která přináší dílčí změny a zjednodušení v oblasti odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Odpovídající úpravy je tedy třeba provést i v rámci příslušného prováděcího právního předpisu. Obsahem návrhu vyhlášky jsou zejména terminologická upřesnění a drobné úpravy v přílohách č. 2 až 4, které upravují náležitosti osvědčení pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin I., II. a III. stupně. Dále se upravuje vymezení vysokoškolských studijních programů, jejichž absolventi se po dobu 3 let považují za držitele osvědčení II. stupně.

Znění textu vyhlášky č. 199/2023 Sb. publikované ve Sbírce zákonů je k dispozici zde (webové stránky Ministerstva vnitra).

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.