Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

21. 4. 2022

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je od 28. 11. 2022 publikován ve Sbírce zákonů pod č. 355/2022 Sb., s účinností od 1. 12. 2022.

Rok vydání:2022
Tématické oblasti:
Legislativa (národní/EU)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech, ve znění vyhlášky č. 20/2020 Sb.

Vyhláška je ode dne 28. 11. 2022 publikována ve Sbírce zákonů pod č. 355/2022 Sb., s účinností ode dne 1. 12. 2022.

Návrh vyhlášky byl posuzován v rámci notifikace podle směrnice EU č. 2015/1535.

Návrh vyhlášky byl dne 14. 6. 2022 předložen k projednání pracovní komisi Legislativní rady vlády.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 20. 4. 2022 do 11. 5. 2022.

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je zejména adaptace našeho právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/4 o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 183/2005 a o zrušení směrnice 90/167/EHS (nařízení o medikovaných krmivech).

Znění textu vyhlášky č. 355/2022 Sb. publikované ve Sbírce zákonů je k dispozici zde (webové stránky Ministerstva vnitra).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.