Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou

18. 9. 2017

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je od 11. 12. 2017 publikován ve Sbírce zákonů pod č. 425/2017 Sb., s účinností od 15. 12. 2017.

Tématické oblasti:
Legislativa (národní/EU)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády je od 11. 12. 2017 publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 425/2017 Sb., s účinností od 15. 12. 2017.

Návrh nařízení vlády schválen usnesením vlády ze dne 6. 12. 2017 č. 860.

Návrh nařízení vlády předložen na Úřad vlády dne 25. 10. 2017.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 15. 9. 2017 do 9. 10. 2017.

Iniciativní legislativní úkol MZE.

Cílem návrhu nařízení vlády je zejména zajištění adaptace na 3 nařízení EU - dochází k úpravě stanovení termínu pro podávání a schvalování žádostí o změnu operačního programu organizací producentů ovoce a zeleniny, k upřesnění ustanovení o opatření pro předcházení krizím a také k upřesnění místa pro dodání produktů stažených z trhu organizacemi producentů ovoce a zeleniny. Dále návrhem dochází k opětovnému zajištění administrace mimořádných opatření v odvětví ovoce vyhlášených Evropskou komisí na období 2017 – 2018 v důsledku ruského embarga; návrh je obsahově podobný s právní úpravou pro předchozí období (nařízení vlády č. 327/2015 Sb. a č. 341/2016 Sb.).

Znění návrhu nařízení vlády s odůvodněním je k dispozici zde (webové stránky Úřadu vlády – Portálu ODok - veřejně přístupná Knihovna připravované legislativy).

Znění textu nařízení vlády č. 425/2017 Sb. publikované ve Sbírce zákonů je k dispozici zde (webové stránky Ministerstva vnitra).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.