Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství

16. 12. 2022

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je od 31. 3. 2023 publikován ve Sbírce zákonů pod č. 81/2023 Sb., s účinností od 1. 4. 2023.

Rok vydání:2022
Tématické oblasti:
Legislativa (národní/EU)

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství

Nařízení vlády je ode dne 31. 3. 2023 publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 81/2023 Sb., s účinností ode dne 1. 4. 2023.

Návrh nařízení vlády byl schválen na jednání schůze vlády dne 22. března 2023 usnesením č. 194.

Návrh nařízení vlády je ode dne 27. 1. 2023 předložen k projednání na Úřad vlády.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 15. 12. 2022 do 6. 1. 2023.

Legislativní úkol MZE podle návrhu Plánu legislativních prací vlády na rok 2023.

Návrh nařízení vlády je předkládán v návaznosti na zahájení nového programového období Společné zemědělské politiky 2023-2027, které je realizováno prostřednictvím Strategického plánu SZP. Návrh nařízení vlády stanoví bližší podmínky provádění opatření ekologické zemědělství. Toto opatření přispívá ke specifickému cíli podporovat udržitelný rozvoj přírodních zdrojů, jako je voda, půda a ovzduší, a účinné hospodaření s nimi, mimo jiné snižováním závislosti na přípravcích na ochranu rostlin.

Znění textu nařízení vlády č. 81/2023 Sb. publikované ve Sbírce zákonů je k dispozici zde (webové stránky Ministerstva vnitra).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.