Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví

19. 2. 2023

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je od 31. 5. 2023 publikován ve Sbírce zákonů pod č. 140/2023 Sb., s účinností od 1. 6. 2023 a část od 1. 1. 2025.

Rok vydání:2023
Tématické oblasti:
Legislativa (národní/EU)

Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví

Nařízení vlády je ode dne 31. 5. 2023 publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 140/2023 Sb., s účinností ode dne 1. 6. 2023 a část ode dne 1. 1. 2025.

Návrh nařízení vlády byl schválen na jednání schůze vlády dne 24. května 2023.

Návrh nařízení vlády byl dne 12. 4. 2023 předložen na Úřad vlády.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 17. 2. 2023 do 10. 3. 2023.

Legislativní úkol MZE podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2023.

Návrh nařízení vlády je předkládán v návaznosti na zahájení nového programového období Společné zemědělské politiky 2023-2027, které je realizováno prostřednictvím Strategického plánu SZP. Hlavním cílem navrhovaného nařízení vlády je stanovit bližší podmínky poskytování dotací pro opatření agrolesnictví tak, aby Česká republika splnila podmínky stanovené obecně závaznými a přímo použitelnými předpisy Evropské unie a mohla tyto dotace poskytovat. Opatření agrolesnictví je zaměřeno na pěstování dřevin v kombinaci se zemědělskými plodinami nebo pasením hospodářských zvířat na stejném pozemku. Jedná se o způsob hospodaření, který přispívá k diverzifikaci zemědělské produkce a zároveň plní řadu ekosystémových služeb. Pohlcováním CO2 v agrolesnických systémech je podpořeno snižování emisí. Agrolesnické systémy rovněž přispívají ke stabilizaci a zvýšení biodiverzity. Opatření lze realizovat na zemědělské půdě s kulturou standardní orná půda, travní porost a trvalý travní porost. Agrolesnické systémy budou zakládány podle projektu, který bude zohledňovat podmínky daného stanoviště a ekologické nároky vybraných dřevin.

Znění textu nařízení vlády č. 140/2023 Sb. publikované ve Sbírce zákonů je k dispozici zde (webové stránky Ministerstva vnitra).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.