Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné finanční podpory zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců v roce 2023

11. 9. 2023

Informace o legislativním procesu návrhu nařízení vlády, který je od 13. 10. 2023 publikován ve Sbírce zákonů pod č. 306/2023 Sb., s účinností od 15. 10. 2023.

Rok vydání:2023
Tématické oblasti:
Legislativa (národní/EU)

Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné finanční podpory zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců v roce 2023

nařízení vlády JE ODE DNE 13. 10. 2023 PUBLIKOVÁNo VE SBÍRCE ZÁKONŮ POD Č. 306/2023 SB., S ÚČINNOSTÍ ODE DNE 15. 10. 2023.

Návrh nařízení vlády byl schválen na jednání schůze vlády dne 27. 9. 2023 usnesením č. 707. 

Návrh nařízení vlády je ode dne 20. 9. 2023 předložen na Úřad vlády.

Zkrácené a zúžené meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 11. 9. 2023 do 14. 9. 2023, a to na základě výjimky udělené ministrem pro legislativu a předsedou Legislativní rady vlády dne 8. září 2023, čj. 39810/2023-UVCR.

Iniciativní materiál ministra zemědělství reagující na prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1465 ze dne 14. července 2023 o mimořádné finanční podpoře zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců.

Návrh nařízení vlády reaguje na nové prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1465 ze dne 14. července 2023 o mimořádné finanční podpoře zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců. Předmětem návrhu nařízení vlády je obdobná právní úprava jako byla například provedena nařízením vlády č. 156/2022 Sb., a která reaguje na nové prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1465 ze dne 14. července 2023.

Znění textu nařízení vlády č. 306/2023 Sb. publikované ve Sbírce zákonů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra.  

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.