Žádosti o přístup na portál eAGRI a do Portálu farmáře SZIF a o přístup do Portálu farmáře z důvodů plnění povinností vyplývajících z novely zákona č. 321/2004 Sb. nebo zjištění podpor de minimis

Žádosti jsou určené pro nové uživatele portálu eAGRI nebo portálu farmáře SZIF, kteří dosud nemají uživatelské jméno (ve formátu 99xxxx) a heslo pro přístup do privátní zóny portálu.

Vytvořil Ministerstvo zemědělství
EPO Elektronické podání je možné
Oddělení
E-mail: podatelna@szif.cz
datová schránka SZIF: jn2aiqd

E-mail: podatelna@mze.gov.cz
datová schránka MZe: yphaax8
Místo podání Regionální odbory SZIF

Přístup do Portálu farmáře (přihlašovací jméno začínající hodnotou 99 a heslo) žadatel získá na podatelně Regionálních odborů SZIF a Centrály SZIF. O přístup je možné požádat i na  pracovištích v působnosti jednotlivých Regionálních odborů SZIF. Žadatel může podat žádost o přístup i prostřednictvím datové schránky nebo e-Podatelny s elektronickým podpisem.

Zřízení účtu 99 je možné provést i bezpapírovou formou bez návštěvy SZIF nebo MZe. Založení nového účtu 99 je možné provést přihlášením do Portálu farmáře MZe prostřednictvím Informačního systému datových schránek. Pokud uživatel úspěšně projde přihlášením na straně DS je mu v prostředí MZe umožněno založení nového účtu 99. Více informací zde.

Pokud fyzická osoba pošle žádost bez elektronického podpisu či datové schránky, pak bude jeho žádost zamítnuta a musí se osobně dostavit k ověření totožnosti na oddělení příjmu žádostí a LPIS. To samé platí pro osobu, která bude pověřena statutárním zástupcem firmy a nebude moci být identifikovatelná.

Noví žadatelé o přístup do Portálu farmáře z důvodů plnění povinností vyplývajících z novely zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství vyplní vzor "Žádost o přístup do portálu farmáře dle novely zákona č. 321/2004 Sb."

Příjemci podpor de minimis registrovaný přístup na portál eAGRI umožní zobrazení údajů o podporách de minimis, které mu byly poskytnuty. Žadatel o přístup na portál eAGRI za tímto účelem vyplní „Žádost o přístup do portálu eAGRI pro příjemce podpor de minimis“. Registrovaný přístup na portál eAGRI je určen pro všechny příjemce podpor de minimis bez ohledu na odvětví, ve kterém působí (tedy i pro příjemce mimo odvětví zemědělství).

Přihlašovací jména začínající hodnotou 98 si může spravovat organizace/subjekt ve vlastní režii. Bez nutnosti návštěvy pracovišť SZIFu je možné účty zakládat, zneplatňovat a dále přidělovat role do systému LPIS, EPH a IZR. Podmínkou je, aby byl za organizici/subjekt ustanoven min. 1 administrátor, který potom agendu účtů 98 provádí za celou organizaci. O přidělení role administrátora organizace se žádá obdobným způsobem jako o přidělení uživatelského jméno začínající 99 - tj. na RO SZIFu. Formulář žádosti o udělení administrátorského přístupu je uveden níže.

Datum: 20. 10. 2020

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.