Veřejný export dat LPIS

13. 4. 2022

Ministerstvo zemědělství ČR na základě četných žádostí odborné veřejnosti zpřístupnilo rozhraní pro poskytování exportu dat z geografického informačního systém určeného pro evidencí využití zemědělské půdy v ČR - LPIS. Export nahrazuje a rozšiřuje původní export dat, který byl realizován formou emailu.

Základní funkce rozhraní

Veřejný export dat LPIS je založen na poskytování dat z registr LPIS, které jsou pravidelně generovány - obvykle v týdenním cyklu. Export obsahuje data, které jsou veřejnosti dostupná na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství § 3a.

Členění dat:

 1. Geografické
  1. dle katastrálního území,
  2. pro snadnější práci s většími celky jsou připraveny i soubory v okresním členění.
 2. Obsahové
  1. entita - jedná se o varianty: Díl půdního bloku (DPB), ekologicky významný prvek (EVP), osázená plocha vinic (OPV), půdní blok (PB). V první fázi budou poskytovány entity DPB. Další budou přidány dodatečně.
  2. typ - SHP (SHP soubor obsahující geoprostorovou definici entity), XML aktuální (data platná k datu exportu), XML historické (data historická).
 3. Časové
  1. datum ke kterému jsou data vytvořena.

SHP soubory lze otevírat v GIS nástroji. V rámci SHP jsou definovány základní atributové údaje k DPB.

Popis atributů veřejných exportů dat LPIS

Přiložený soubor obsahuje vysvětlení jednotlivých atributových položek veřejných exportů dat LPIS. popis atributů (pdf, 250 kB)

Definice URL pro stahování dat

Všechny soubory jsou poskytována na pevně daných URL adresách, které vycházejí z výše uvedeného členění.

Základní struktura URL

https://eagri.cz/public/app/eagriapp/lpisdata/20151212-798231-DPB-SHP.zip

20151212 - určuje datum ke kterému jsou data připravena.

798231 - určuje číslo katastrálního území/okres. Číselník KU i okresů je možné získat např. na webových stránkách ČUZK nebo na eAGRI v aplikaci Data ke stažení.

DPB - určuje identifikaci entity - viz výše

SHP - určuje typ dat - viz výše.

Postup automatizovaného stahování dat vybraných souborů

Návod na stahování dat automatizovaným způsobem, kdy je členění obsahové a geografické pevně dáno na straně systému, které chce data získat. Následující postup je tedy určen pouze pro získání časového členění.

 1. Přes URL získat soupis dostupných generovaných sad - http://eagri.cz/public/app/eagriapp/lpisdata/seznam_varek.txt. Stránka obsahuje všechny sady a poslední řádek určuje nejmladší datum. Ideálně např. přes příkaz tail (tail soubor -n 1).
 2. Uživatel (nebo automatizovaný skript) použije datum a vygeneruje strukturu URL pro stažení dat.
 3. Uživatel nebo automatizovaný skript zajistí stažení souboru z veřejného exportu dat. Ideálně např. přes příkaz wget.

Následné ruční nebo automatizované výstupu zpracování je již záležitostí uživatele.

Postup ručního stahování dat

Pokud je požadováno stažení dat i v rámci jiného členění než datum (např. KÚ nebo entita) je možné v rámci webové aplikaci provést základní filtrování požadovaných dat a následně si nechat vygenerovat soupis URL adres.

 1. Filtr na KÚ, které obsahuje brno.
 2. Filtr na typ SHP.

 

Výsledkem filtru je výše uvedený filtr.

Tlačítkem Vygenerovat seznam souborů aplikace připraví unikátní sadu URL adres, které odpovídají výsledku filtru.

Ukázka:

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/lpisdata/20151212-774774-DPB-SHP.zip
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/lpisdata/20151212-610003-DPB-SHP.zip
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/lpisdata/20151212-610089-DPB-SHP.zip
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/lpisdata/20151212-628310-DPB-SHP.zip

Tyto soubory potom může uživatel opět automatizovaně (za pomocí příkazu awk a wget) stáhnout a data implementovat ve své aplikaci nebo k dalšímu zpracování - např. v tabulkovém procesoru.

Přílohy

popis atributů
Stáhnout (pdf, 250 kB)

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.