Nové podmínky nitrátové směrnice od 1. července 2020

8. 7. 2020

Dne 1. 7. 2020 nabyly účinnosti nové podmínky tzv. nitrátové směrnice v České republice, které jsou legislativně ukotveny v nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu (změny přináší novela pod č. 277/2020 Sb.). Více informací je k dispozici po kliknutní na nadpis novinky.

Nově je upraveno vymezení zranitelných oblastí (ZOD) i nastavení pravidel hospodaření v těchto oblastech (5. akční program na období 2020–2024).

Další informace, včetně platného znění nařízení vlády č. 262/2012 Sb. naleznete na www.nitrat.cz.   

Promítnutí nových zranitelných oblastí a podmínek 5. akčního programu do registru LPIS se v současné době připravuje a lze ho očekávat do konce měsíce září. O jejich zavedení Vás budeme informovat.

Zranitelné oblasti, v nichž se nacházejí vody znečištěné dusičnany, zabírají 1,8 milionu hektarů, tedy více než polovinu využívané zemědělské půdy v České republice. Jejich vymezení i revize vychází z výsledků vývoje obsahů dusičnanů ve vodách. Od 1. 7. 2020 bylo do zranitelných oblastí přidáno 60 katastrálních území a naopak 45 jich bylo vyřazeno. Jejich seznamy naleznete na www.nitrat.cz.

Nejprve tedy doporučujeme zkontrolovat, zda se změny zranitelných oblastí netýkají i Vašeho zemědělského závodu. Na dílech půdních bloků (DPB) v nově zařazených katastrálních územích se od 1. 7. musí dodržovat pravidla akčního programu. Naopak, pokud se některé DPB nacházejí v katastrálních územích ze ZOD vyřazených, opatření akčního programu se již dodržovat nemusí. Ale doporučujeme tato pravidla dodržovat i dále, vzhledem k nové povinnosti bilancování dusíku. Bilance se totiž počítá na úrovni celého závodu, bez ohledu na to, jakou částí výměry se nachází v ZOD.

U některých DPB, přes které vede hranice katastrálních území v ZOD a mimo ZOD, může dojít ke změně zařazení do zranitelných oblastí. Mění se totiž kritérium pro jejich zařazení. Místo převažující výměry o zařazení nyní rozhoduje část výměry větší než 2 ha ve zranitelné oblasti.     

Hlavní úpravy akčního programu, seřazené z hlediska postupu zemědělských prací:

 • Hnojení k meziplodině je možné nejpozději 2 týdny před zapravením na zelené hnojení.

 • Hnojení na podporu rozkladu slámy – jen při ponechání veškeré slámy, možné až do začátku zákazu hnojení. Po hnojení ke slámě je možné ještě využít k řepce nově až 30 kg N/ha.

 • Úprava použití inhibitorů nitrifikace (povinnost použití jen ve III. aplikačním pásmu, s dávkovacím zařízením pro správné promíchání, 14 dní před začátkem období zákazu hnojení již lze i bez inhibitorů).

 • Posun začátku období zákazu hnojení u klimatických regionů (KR) 6 a 7, na úroveň KR 0–5.

 • Možnost hnojení až 14 dní po začátku období zákazu hnojení – výjimka umožňuje za příznivých podmínek (prům. teploty vzduchu nad 5 °C) dokončit aplikaci kejdy či digestátu a vyprázdnit tak jímky, např. když to z důvodů deštivého počasí v předchozím období nebylo možné.

 • Možnost používání hnojiv s nízkým obsahem N (v dávce do 5 kg N/ha) k ozimým plodinám i v době zákazu hnojení.

 • Možnost o 14 dní dřívějšího předjarního hnojení u všech ozimů.

 • Zvýšení jednorázové dávky dusíku na deficitních a svažitých pozemcích s TTP.

Z hlediska limitů hnojení jsou důležité zejména následující změny:

 • Zvýšení cílových výnosů a limitů přívodu dusíku u některých plodin.

 • Zápočet využitelného dusíku z rostlinných zbytků luskovin a jetelovin do limitu přívodu N.

 • Zavedení povinnosti bilancování dusíku za hospodářský rok v rámci zemědělského závodu.

Z hlediska osevních sledů je významný nový požadavek na pěstování kukuřice ve III. aplikačním pásmu nejvýše dvakrát po sobě.

Podrobný přehled změn v akčním programu je uveden v přiloženém souboru.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.