Evropská komise přijala nová nařízení na podporu de minimis

3. 1. 2014

Komise dne 18. prosince 2013 přijala dvě nová nařízení na podporu de minimis a dne 24. prosince 2013 je zveřejnila v Úředním věstníku EU.

Nově přijatým nařízením na podporu de minimis v odvětví zemědělské prvovýroby je nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, v ostatních odvětvích (mimo zemědělství a rybolov) nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

Tato nová nařízení nahradí stávající nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů a nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.

Přestože nová nařízení vstoupila v platnost 1. ledna 2014, v České republice budou použitelná až od 1. července 2014, neboť ČR využila přechodné období a stávající nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 tak bude aplikovat až do 30. června 2014.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.