Upozornění pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014–2020 na lhůty způsobilosti výdajů a podání Žádosti o platbu

10. 3. 2023

ŘO OP Rybářství upozorňuje žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014–2020 na nejzazší lhůty způsobilosti výdajů a podání Žádosti o platbu v roce 2023. Způsobilé výdaje lze realizovat nejpozději do 30. 6. 2023.

Do této doby musí žadatel/příjemce provést úhradu závazků vůči dodavatelům, např. na výpisu z bankovního účtu musí být datum úhrady nejpozději do 30. 6. 2023 (včetně). Úhrada výdajů po tomto datu je nezpůsobilá. Dále ŘO OP Rybářství upozorňuje žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014–2020 na nejzazší datum podání Žádosti o platbu. Žadatel/příjemce je povinen naplánovat realizaci projektu tak, aby Žádost o platbu byla předložena na příslušný RO SZIF nejpozději do 31. 7. 2023. Tyto lhůty se týkají následujících opatření:

  • 2.1. Inovace
  • 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a), b)
  • 2.3. Podpora nových chovatelů
  • 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním
  • 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby
  • 3.2. Sledovatelnost produktů – pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb
  • 5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně – pro podniky akvakultury, vzdělávací subjekty a školní podniky, výzkumné ústavy, rybářské sdružení a spolky
  • 5.3. Investice do zpracování produktů

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.