Novinky

Otevřena veřejná konzultace k podpoře de minimis v zemědělství

11. 6. 2024
Evropská komise zahájila revizi nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 na podporu de minimis v zemědělství a za tímto účelem otevřela veřejnou konzultaci, v jejímž rámci se mohou zainteresované strany vyjádřit k navrhovaným změnám pravidel.

Spuštění upraveného centrálního registru de minimis

3. 6. 2024
Dne 1. 6. 2024 byl spuštěn upravený centrální registr podpor malého rozsahu (RDM) Upravený RDM umožnuje záznam podpor podle nových nařízení (EU) 2023/2831 a 2023/2832 s navýšenými limity a s novým mechanismem výpočtu rozhodného období.

Nová výzva z OP Rybářství 2021–2027 bude spuštěna v červnu 2024

30. 5. 2024
V nové výzvě Operačního programu Rybářství 2021–2027 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty v aktivitě Sledovatelnost produktů.

Upozornění pro žadatele a příjemce na termín 22. 8. 2024 jako nejzazší termín pro podání Žádosti o platbu v aktivitě 2.1.4 Kompenzace

23. 5. 2024
Řídicí orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele a příjemce v aktivitě 2.1.4 Kompenzace, že nejzazší termín podání Žádosti o platbu je 22. 8. 2024.

Informace ke spuštění upraveného centrálního registru de minimis

15. 5. 2024
Spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu (RDM) je naplánováno ke dni 1. 6. 2024. K tomuto datu budou také zveřejněny aktualizované metodické dokumenty k podpoře malého rozsahu (de minimis). I nadále pokračují intenzivní práce na úpravě RDM v podobě jeho testování. Upravený RDM umožní záznam podpor v nové výši a s novým mechanismem výpočtu rozhodného období tak, jak to…

Přenos inovací do praxe v SZP 2023–2027

4. 6. 2024 10:30 - 15:00
Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
Coworkingové centrum Next Zone, Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium (Preslova 72/25, Praha 5 – Smíchov, 150 21)
Ministerstvo zemědělství Vás zve na workshop Přenos inovací do praxe v SZP 2023–2027. 

Zrušení prokazování bezdlužnosti a zavedení finančních oprav pro cenové marketingy v rámci Pravidel pro poskytování dotace z PRV a SP SZP

3. 5. 2024
Dne 2.5.2024 schválil ministr zemědělství změnu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 a změnu Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027.

Blíží se 3. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027

23. 4. 2024
Blíží se 3. kolo příjmu žádostí pro intervence 35.73 – Technologické investice v lesním hospodářství (záměry A, C a D), 36.73 – Investice do lesnické infrastruktury, 37.73 – Technologie snižující emise GHG a NH3, 40.73 – Vodohospodářská opatření v lesích, 43.73 – Neproduktivní investice v lesích, 44.73 – Přeměna porostů náhradních dřevin a 45.73 – Investice do nezemědělských činností.

Další školení žadatelů k 18. výzvě OP Rybářství 2021–2027, aktivitě 2.2.3 Organizace producentů

6. 5. 2024 10:00 - 12:30
Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
Představení Pravidel pro žadatele a příjemce, dále výhod zakládání organizací producentů a představení portálu ISKP21+ je určeno především pro žadatele v aktivitě 2.2.3 Organizace producentů OP Rybářství 2021–2027. Příjem žádostí o podporu bude zahájen v dubnu 2024. Informace o školení i odkaz na přihlášení na školení naleznete v příloze.
1 2 3 ... 59

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.