Sběr dat pro monitoring PRV

27. 4. 2012

Oznamujeme příjemcům dotace z PRV, že v souvislosti s povinností Ministerstva zemědělství jako Řídícího orgánu PRV předkládat Evropské komisi každoročně zprávu o pokroku PRV, proběhne v příštích týdnech sběr statistických dat pro ukazatele výsledků u vybraného vzorku příjemců dotace.

Toto šetření navazuje na proběhlý sběr dat v roce 2010. 

Sběr se týká dat potřebných k vyčíslení hodnot výsledkového ukazatele R.2 „Hrubá přidaná hodnota v podporovaných podnicích“ resp. R.7 „Nezemědělská hrubá přidaná hodnota v podporovaných podnicích“,  R.8 „Hrubý počet vytvořených pracovních míst“ či R.9 „Dodatečný počet turistických návštěv“, a to v závislosti na dotačním titulu.

Řídící orgán Programu rozvoje venkova pověřil na základě výběrového řízení k provedení sběru výše uvedených ukazatelů společnost TriInfo, s.r.o. Společnost TriInfo, s.r.o. bude vybrané příjemce dotace oslovovat prostřednictvím e-mailu, v němž bude uveden odkaz na webovou stránku, kde jsou umístěny elektronické formuláře Monitorovacích listů pro relevantní ukazatele pro opatření, v rámci kterého/kterých příslušný příjemce obdržel dotaci, a to včetně metodických pokynů pro vyplnění dat. Součástí e-mailu je i pověřující dopis ředitele odboru Řídící orgán PRV, Ing. Josefa Taberyho.

Upozorňujeme, že povinnost příjemce dotace poskytovat veškerou součinnost a dokumentaci vztahující se k projektu, a to po celou stanovenou dobu trvání závazku, vyplývá z kapitoly 4., bodu f) obecných podmínek Pravidel.

Zdůrazňujeme, že sběr dat je prováděn pouze vzorkovým šetřením u vybrané skupiny subjektů – příjemci, kteří nebudou osloveni, žádné údaje v tomto roce poskytovat nemusí, aniž by porušili podmínky Pravidel.

Děkujeme Vám za Vaši ochotu spolupracovat se zpracovatelem.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.