Aktuality

17. kolo - Zpřesnění Pravidel pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy

6. 5. 2015
Ministr zemědělství dne 30. 4. 2015 schválil v souvislosti s organizační změnou na SPÚ aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR (dále jen „PRV“) na období 2007 - 2013 (dále jen „Pravidla“) pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy pro 17. kolo příjmu žádostí.

Zpřesnění Pravidel III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

16. 1. 2015
Dne 15. 1. 2015 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění dle kapitoly 17 těchto Pravidel. Uvedená zpřesnění se budou týkat zpětně všech schválených projektů. Upozorňujeme všechna místní partnerství, která při administraci Žádosti o proplacení ponížila způsobilé výdaje z důvodu nesplnění podmínky nahlášení akcí tréninkové výzvy, aby dodatečně…

Informace o činnosti Přezkumné komise pro projektová opatření PRV

13. 11. 2014
Přezkumná komise na svých 47 jednáních projednala již 577 případů - stížností žadatelů na postup Státního zemědělského intervenčního fondu či žádostí o výjimku z Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013. Výjimka z Pravidel byla doporučena v 88 případech.

Seminář k Pravidlům pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

14. 10. 2014
Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás dovolují pozvat na seminář k Pravidlům pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce platných pro výzvu v rámci 22. kola příjmu Žádostí o dotaci. Seminář se bude konat dne 4. 11. 2014 v budově Ministerstva zemědělství (sál č. 400) od 10:00 do 13:00 hodin.

Zpřesnění Pravidel pro opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje – nové předpisy k veřejné podpoře s dopadem zejména na míru a výši dotace

11. 8. 2014
Informace pro příjemce dotace z opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy – 18. kolo příjmu žádostí a z opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje – 20. kolo příjmu žádostí. Dne 6. 8. 2014 ministr zemědělství Marian Jurečka schválil zpřesnění Pravidel, které navazuje na nově přijaté právní předpisy k veřejné podpoře, platné od 1. 7. 2014. Zpřesnění se týká…

Prezentace ze seminářů k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020

31. 7. 2014
V přílohách naleznete prezentace ze seminářů k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020, které se konaly ve dnech 24. 7. 2014 v Brně a 29. a 30. 7. 2014 v Praze.

Semináře k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020

21. 7. 2014
Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás dovolují pozvat na semináře k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020.

21. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

3. 7. 2014
Ministerstvo zemědělství v rámci 21. kola příjmu žádostí vyhlašuje příjem žádostí na opatření I.1.4 Pozemkové úpravy. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 4. 8. 2014 do 8. 8. 2014.

17. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova – aktualizace Pravidel pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy

3. 4. 2014
Ministr zemědělství rozhodl o úpravě Pravidel (čj. 22350/2014-MZE-14112) pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy pro 17. kolo příjmu žádostí, které proběhlo v termínu 17. – 23. 10. 2012.

Sběr dat pro monitoring Programu rozvoje venkova

17. 3. 2014
Informujeme žadatele, že v souvislosti s povinností Ministerstva zemědělství jako Řídícího orgánu PRV předkládat Evropské komisi každoročně zprávu o pokroku PRV, probíhá v současné době sběr statistických dat u vybraného vzorku příjemců dotace.
1 2 3 ... 18

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.