Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

26. 8. 2015

Ministr zemědělství schválil dne 20. 8. 2015 zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (dále jen „Pravidla“). Zpřesnění se týká podmínky, která opravňuje Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) k provádění kontrol u příjemců dotace.

Dle aktuálního znění Pravidel může SZIF provádět kontrolu ode dne zaregistrování Žádosti o dotaci po celou dobu trvání závazku stanoveného v Dohodě o poskytnutí dotace. Doba trvání závazku je zpravidla 5 let od podpisu Dohody. Dle nařízení Rady (ES) č. 659/1999/ES ze dne 22. března 1999 má Evropská komise právo rozhodnout o navrácení dotace v případě, kdy podpora byla využita protiprávně. Pravomoci Evropské komise ve věci navrácení podpory od příjemce podléhají promlčecí lhůtě 10 let.

V souladu s tímto nařízením schválil ministr zemědělství následující zpřesnění Pravidel:

Kontrola ze stany SZIF může být prováděna ode dne zaregistrování Žádosti o dotaci po celou dobu trvání závazku stanoveného v Dohodě dobu 10 let od proplacení dotace.

Toto zpřesnění se týká všech projektových opatření os I, II, III a IV Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.