23. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

3. 6. 2015

Ministerstvo zemědělství v rámci 23. kola příjmu žádostí vyhlašuje příjem žádostí na opatření Neproduktivní investice v lesích. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 10. 6. 2015 od 8:00 hod. do 16. 6. 2015 do 15:00 hod. a je určen pro cíl Konkurenceschopnost, tzn. území hlavního města Prahy.

Příjem žádostí bude probíhat pouze na Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF) Praha a Střední Čechy. Tato výzva je poslední možností, jak využít finanční prostředky z Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013 v rámci Prahy. Poslední den příjmu žádostí, tj. úterý 16. 6. 2015, musí být konečná verze Žádosti o dotaci poslána prostřednictvím Portálu farmáře nejpozději do15:00.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je předběžně stanoven na 75 milionů korun.

Dotace může být poskytnuta na opatření k posílení rekreační funkce lesa např. značení, výstavbu a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů. Projekty se mohou týkat i usměrňování návštěvnosti území např. zřizování informačních tabulí, přístřešků a odpočinkových stanovišť. Podpora může být také poskytnuta na opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa např. mostky, lávky, zábradlí, stupně nebo na údržbu lesního prostředí např. zařízení k odkládání odpadků.

Pro administraci projektů budou použita Pravidla pro žadatele zveřejněná na internetových stránkách Ministerstva zemědělství, platná pro 23. kolo příjmu žádostí.

Znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, pro 23. kolo příjmu žádostí, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace - Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013/Osa II/Kalamity a podpora funkcí lesů II.2.4) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.