Významné zjednodušení Pravidel pro podporu předčasného ukončení zemědělské činnosti

19. 11. 2010

Dne 16. listopadu 2010 schválil ministr zemědělství Ivan Fuksa zpřesnění Pravidel pro žadatele v opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ). Zpřesnění Pravidel je účinné od 1.1.2011.

Schválené změny znamenají významné snížení finanční i administrativní zátěže žadatelů.

Zpřesnění Pravidel umožní žadateli v opatření I.3.3 následující zjednodušení:

  1. zasílání formulářů - Žádosti o dotaci, Hlášení o změnách a Žádosti o proplacení na SZIF poštou bez úředně ověřeného podpisu (kap. 6, 9, 10 Pravidel),
  2. úředně neověřovat podpis na Zmocnění k úkonům dle Pravidel (kap. 2 Pravidel),
  3. podpis Dohody o poskytnutí dotace zmocněnou osobou (kap. 8 Pravidel),
  4. předložení Čestného prohlášení s podpisem žadatele zmocněnou osobou (kap. 6 Pravidel).

V rámci zpřesnění Pravidel pro žadatele v opatření I.3.3 bylo zároveň provedeno několik formálních úprav textu  (např. aktualizace odkazu na příslušný právní předpis).

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro opatření I.3.3 PUZČ je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace - Program rozvoje venkova a osa I/Předčasné ukončení zemědělské činnosti) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.