Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví za rok 2002


Tab.č.5 Nahodilá těžba v m3 b.k.
  Živelní Exhalační Hmyzová Ostatní Celkem
Zpracováno od počátku roku 3 380 462 34 105 291 965 506 608 4 213 140
Zbývá ke zpracování 2 543 632 13 144 1 261 39 378 2 597 415