Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví za rok 2002


Tab.č.1 Zaměstnanci a mzdy lesnické činnosti
 

Celkem

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách 26 968
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený 25 702
     z toho manuálně pracující zaměstnanci 17 324
Mzdy bez ostatních osobních nákladů (v tis. Kč) 3 939 234
     z toho manuálně pracujících zaměstnanců 2 045 997