Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví za rok 2002


Tab.č.6 Dodávky dříví v roce 2002
 

Jehličnaté dříví

Listnaté dříví

m3 b.k. cena 1m3 m3 b.k. cena 1m3
Dříví na pni 154 580 620 13 509 235
Surové kmeny 710 007 774 113 551 550
Výřezy I.-II. tř. jakosti 214 914 2 554 39 584 3 463
III. tř. jakosti 6 926 446 1 627 411 270 1 531
IV.jakosti důlní výřezy a dolovina 145 533 1 301 2 008 800
tyčovina 103 030 709 1 280 600
dříví na výrobu dřeviny 394 370 1 071 4 322 617
V. tř. j. vláknina a ost.prům. 3 700 670 861 659 411 612
Dříví VI. tř. jakosti - palivo 591 185 294 276 800 440
Ostatní surové dříví včetně štěpky 69 285 868 9 245 606
Dodávky celkem 13 010 020 1 007 1 530 980 631
z toho štěpka 6 980 376 990 115