Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví za rok 2002


Tab.č.4 Zalesňování, obnova lesa a těžba dřeva podle dřevin v r. 2002

Zalesňování a obnova lesa

Spotřeba
sazenic při
zalesňování
tis. kusů

Těžba dřeva
(včetně samovýroby)
m3 b.k.

Celkem

síje

sadba přirozená obnova
na holině pod porostem na holině pod porostem na holině pod porostem

ha

Smrk ztepilý 9 935 21 276 7 396 213 1 465 564 35 383 10 642 335
Smrk pichlavý a ostat.introduk.smrky 35 0 0 34 1 0 0 94 558
Jedle bělokorá 903 3 39 812 23 19 7 4 168 62 771
Jedle obrovská a ostat.introduk.jedle 47 0 0 45 1 1 0 169 502
Douglaska 152 0 0 143 4 4 1 526 10 575
Borovice 2 518 1 18 2 182 63 183 71 21 170 1 785 260
Vejmutovka 7 0 0 3 0 3 1 22 29 921
Modřín 443 0 0 405 12 19 7 1 612 477 910
Kosodřevina 34 0 0 33 1 0 0 94 0
Ostatní jehličnaté 65 0 0 1 0 46 18 5 188
Jehličnaté celkem 14 139 25 333 11 054 318 1 740 669 60 242 13 010 020
Dub letní 1 218 35 5 1 034 55 70 19 9 637 252 738
Dub zimní 764 14 2 559 30 125 34 5 322 92 436
Duby ostatní 48 4 1 39 2 2 0 235 14 387
Buk 4 152 7 1 2 978 157 791 218 24 142 694 210
Habr 35 0 0 15 1 15 4 96 46 248
Javor 494 0 0 368 19 84 23 2 062 29 806
Jasan 287 0 0 202 11 58 16 1 255 63 087
Jilm 43 0 0 40 2 1 0 271 1 264
Akát 20 0 0 1 0 15 4 1 20 261
Bříza 41 5 1 24 1 8 2 126 152 093
Olše 305 0 0 281 15 7 2 1 336 33 561
Lípa 276 0 0 251 13 9 3 1 530 54 624
Topoly a osika 74 0 0 58 3 10 3 104 68 705
Vrba 9 0 0 9 0 0 0 23 4 087
Ostatní listnaté 155 10 1 129 7 6 2 426 6 473
Listnaté celkem 7 921 75 11 5 988 316 1 201 330 46 566 1 530 980
Jehlič. a list. úhrnem 22 060 100 344 17 042 634 2 941 999 106 808 14 541 000