Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví za rok 2002


Tab.č.7 Dřevařská výroba
 

Měřící jednotka

Jehličnaté dříví

Listnaté dříví

Spotřeba surového dříví bez kůry z vlastní produkce

m3

424 993 20 691
Nákup surového dříví bez kůry m3 364 288 34 175
Pilařská výroba řezivo neopracované m3 222 251 13 116
pražce m3 25 11

přířezy neopracované

m3 33 736 1 434

přířezy opracované

m3 92 708 10 590

hranoly opracované

m3 68 269 1 080
sloupy m3 10 394 10
odřezky průmyslové m3 76 106 5 302
štěpky a třísky m3 135 693 10 826
Stavebně truhlářská výroba tis. Kč 32 142 270
Tesařská výroba tis. Kč 147 105 6 190
Výroby obalů tis. Kč 58 272 660
Ostatní výrobky ze dřeva tis. Kč 154 252 659
Vlastní odpady z výroby t 63 243 4 156
Kapacita pořezu m3/rok

969 768