Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví za rok 2002


Tab.č.8 Doplňující údaje
Obhospodařovaná plocha celkem k 31.12.2002 ha 2 710 213
       z toho: lesní pozemky ha 2 643 058

             z toho: půda porostní

ha 2 573 367
Prořezávky celkem ha 34 856
Probírky ha 103 172
Probírky m3 b.k. 2 766 139
Meliorace lesních půd ha 3 027
Hnojení lesních porostů ha 14 313
     z toho: vápnění lesních porostů ha 9 884
Hnojení lesních porostů t 30 690
     z toho: vápnění lesních porostů t 29 212
Lesní půda ošetřena chemicky a biologicky ha 45 144
Lesní školky celkem k 31.12.2002 ha 1 703
Lesní požáry počet 245
Lesní požáry ha 66
Škody zvěří tis.Kč 65 344