Vítejte!

Titulek Text zprávy
Formulář LHE http://www.uhul.cz/nase-cinnost/narizeni-o-dreve/system-nalezite-pece
Ve smyslu § 26 zákona č.255/2012 Sb. podáváme jako kontrolní orgán o kontrolách roku 2014 následující informaci: Bylo provedeno 68 kontrol dle plánu, 6 kontrol na podnět. U 5 hospodářských subjektů byly zjištěny nedostatky, které vedly k podání podnětu na krajské úřady.